Jak tanio zjeść potrawę -
Artykuł
Nazwa artykułu:Winogrono jasne bezpestkowe
Składnik potraw:Winogrona
Kategoria artykułu:Owoce