Jak tanio zjeść potrawę -
Artykuł
Nazwa artykułu:Turbot patroszony
Składnik potraw:Turbot
Kategoria artykułu:Ryby